Verkoopbegeleiding

Bij de verkoop van agrarisch vastgoed spelen grote belangen. Ingrijpende beslissingen moeten worden genomen die gevolgen hebben voor uw object of agrarisch bedrijf. Hendriks zal u tijdens het verkoopproces dan ook uiterst actief en persoonlijke verkoopbegeleiding bieden. Wij behartigen uw belangen waarbij u zelf uiteindelijk beslissingen neemt. Wilt u meer informatie ontvangen over verkoopbegeleiding bij Hendriks Agrarische Makelaardij? Neem gerust contact met ons op.

Plan van aanpak

Plan van aanpak is het begin. Na een uitvoerig persoonlijk gesprek maakt Hendriks een plan van aanpak. Vervolgens beginnen we met het taxeren van uw object. Hierbij letten we in het bijzonder op de locatie en de unieke kenmerken van het object. Potentiële kopers zijn namelijk niet alleen geïnteresseerd in de prijs maar ook naar het verhaal en de historie van het object.

Zichtbaarheid

Zichtbaarheid is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Hendriks beweegt zich actief op de kopersmarkt om uw object onder de aandacht van meer potentiële kopers te brengen. Wij beginnen met een complete verkoopbrochure met duidelijke foto’s. Op uw verzoek plaatsen wij verkoopborden. Verder bieden wij professionele (360)fotografie, (3D)plattegronden, artist impressies, exacte metingen en woonclips. Hendriks biedt verschillende marketingpakketten aan om meer zichtbaarheid, op internet en sociale media, te creëren.

Wij begeleiden u tot na de levering, zodat u met een tevreden gevoel kunt terugkijken op uw verkoop:

  • taxatierapport
  • planologisch en kadastraal onderzoek
  • bezichtigingen
  • onderhandelingen
  • koopovereenkomsten
  • afronding bij notariële levering
  • langdurige klantenservice

Tijdens het verkoopproces denken wij tevens met u mee over:

Gesplitste verkoop

Gesplitste verkoop in verband met de huidige marktsituatie kan het voordeliger zijn het land los te koppelen van het bebouwde gedeelte (woning en bedrijfsgebouwen) van het object. Een gesplitste verkoop kan dan een hogere opbrengst realiseren. Vaak is dan een bestemmingswijziging van een agrarische naar een andere bestemming gewenst. Hendriks adviseert u hierbij en geeft de potentiële kopers handvaten om de koop te doen slagen. Hendriks heeft in de loop der jaren meer aanvragen gekregen van kopers van landelijke woonobjecten in de regio en zodoende een exclusief kopersbestand opgebouwd.

Kavelruil

Het ruilen van grond kan een verbetering betekenen voor de structuur van landbouwbedrijven. Met de juiste aanpak hoeft u geen notaris- en/of kadasterkosten te betalen. Bekijk onze kavels.

Productierechten

Betalingsrechten en productierechten bij bedrijven worden op waarde geschat en meegenomen bij de verkoop van uw bedrijf.

Bedrijfsverplaatsing

Indien u te maken krijgt met bestemmingswijzigingen op uw land of als u steeds meer wordt ingesloten door oprukkende bebouwing, kan het mogelijk zijn uw bedrijf te verplaatsen. Bij een bedrijfsverplaatsing komen als snel vragen als; financiële haalbaarheid, eerst verkoop dan aankoop, waar wil ik opnieuw beginnen en vragen over de fiscale gevolgen. Na taxatie kan Hendriks u adviseren over de mogelijkheden en de financiële haalbaarheid van een bedrijfsverplaatsing.

WVG

Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG); gemeenten hebben een toenemend belang bij verwerving van grond en gebouwen. Zij kunnen, conform de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, een voorkeursrecht opleggen, waarbij het land eerst aangeboden dient te worden aan de gemeente. Hendriks kan nagaan of uw onroerend goed in een WVG-gebied ligt en er zorg voor dragen dat de gemeente uw eigendom voor de dan geldende marktwaarde kan verwerven. Het is zeker aan te bevelen een deskundige in te schakelen omdat de Wet Voorkeursrecht Gemeenten ingewikkelde materie is met een aantal belangrijke regels en termijnen, die voor u van een groot (financieel) belang kunnen zijn.