Taxaties

Onroerend goed aankopen of verkopen begint altijd met taxaties en het opstellen van een taxatierapport. Maar taxaties zijn ook nodig wanneer u een financiering wilt afsluiten, bij successieaangifte, pacht- of onteigeningsschadeloosstelling, boedelscheiding of uw bedrijf wilt laten overnemen. Alleen met een vakkundig taxatierapport kunt u er zeker van zijn dat alle (financiële) instanties het waardeoordeel van uw eigendom accepteren. Wilt u meer informatie ontvangen over taxaties bij Hendriks Agrarische Makelaardij? Neem gerust contact met ons op.

Hendriks, makelaar/taxateur ‘Agrarisch onroerend goed’ (AOG) en beëdigd rentmeester NVR, levert u een compleet taxatierapport binnen een week in uw bezit en altijd tegen een scherp tarief. De volgende punten komen aan bod:

  • de reden van de taxatie en de peildatum
  • de inhoud en oppervlakten
  • een beschrijving van de bouwaard en de bijbehorende installaties
  • het gebruik en de indeling
  • de beoordeling van de kwaliteit en de staat van onderhoud
  • verplichtingen en rechten die op de percelen rusten
  • een onderbouwing van de waardering d.m.v. vergelijkbare transacties
  • kadastrale uittreksels
  • bestemmingsplankaart met voorwaarden
  • uittreksel van de kamer van koophandel