Landelijk wonen

U wilt landelijk wonen? Bij de aankoop van een landelijk gelegen woning is extra expertise wenselijk. U krijgt te maken met objecten die vaak een agrarische bestemming hebben en waarvan u de bestemming wilt wijzigen naar een woonbestemming. Uit ervaring weten wij op welke wijze u dit het beste kunt aanpakken. Bij sloop en nieuwbouw komen weer andere obstakels op uw pad. Het aanvragen van een omgevingsvergunning met de daarvoor benodigde onderzoeken, bijvoorbeeld; milieuonderzoek, fora- en faunawet, archeologie en planschaderisicoonderzoek. Hendriks adviseert u om te komen tot realisering van uw droomwoning op de juiste locatie.

Hendriks Agrarische Makelaardij heeft een uitgebreide gebiedskennis en weet wat er speelt in de regio. Zodoende hebben wij een eigen exclusief bestand opgebouwd. Tevens kunnen wij u adviseren over ver- en herbouw van woonboerderijen, de herbestemming of sloop van voormalige bedrijfsgebouwen en gesplitste aan- en verkoop van land.

Hendriks onderzoekt de bouwkundige staat, bodemgesteldheid, ontwikkelingen in de directe omgeving, monumentenstatus en rustende milieuvergunningen en pachtzaken.

Wij luisteren naar uw wensen en bieden persoonlijke kopers-begeleiding. Ons streven is een uniek object te vinden dat aansluit bij uw wensen. Neem contact met ons op over landelijk wonen en wij komen graag geheel gratis en vrijblijvend bij u langs om over uw wensen te praten.