Beheer en Pacht

  • U heeft zelf altijd met plezier uw bezittingen beheerd en zoekt nu een rentmeester die het beheer overneemt?
  • U bent een projectontwikkelaar of treedt op voor een gemeente en wilt weten of u de juiste pachtvorm gebruikt?
  • U wilt weten of u wel een optimaal rendement uit uw bezittingen haalt?
  • U heeft een leegstaande boerderij door erfenis verkregen en denkt over een alternatieve invulling om een beter rendement te genereren?

Hendriks kan uw vragen aangaande beheer en pacht beantwoorden Wij zorgen ervoor dat u de juiste (erf)pachtcontracten sluit, dat pachtprijzen worden herzien en dat gebouwen periodiek worden onderhouden. Als beëdigd rentmeester is het mogelijk het volledige beheer uit handen te nemen waardoor wij u ontzorgen. Als uw rentmeester wordt Hendriks ook het eerste aanspreekpunt voor uw pachters en huurders. Niet van achter het bureau maar aan de keukentafel. Een optimaal rendement en een goede relatie met uw pachters en huurders, dat is ons streven. Wilt u meer informatie ontvangen over beheer en pacht bij Hendriks Agrarische Makelaardij? Neem gerust contact met ons op.